Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

"I Österfärnebo sörsocken låg en gång på en udde, som skjuter ut i fjärden, den blomstrande bondbyn Hamre. Den är numera försvunnen och dess jord i bolagshand".

(Erik Wickberg, Sommarvandring längs Dalälven, 1952)

 

Huset Norrgården har sitt ursprung i byn Hamre., Österfärnebo. Hamre finns idag inte kvar men Hembygdsföreningen i Österfärnebo

har forskat i det material som finns om byn. I en serie "Glömda byar" uppmärksammade man år 2002 (Koverstabladet nr 20) byn Hamre. I en artikel skriven av Bertil Andersson och Tord Andersson får man ta del av en försvunnen bys historia.

 

Enligt artikeln nämns Hamre för första gången i skrift 1379 och då bodde en "Holmger a hambre" i byn. 1508 bodde en Joen i "Hambra". I första Älvsborgs lösen 1571 nämns två bönder, Hans Torbjörnsson och Oloff Larsson. Andra Älvsborgs lösen 1616 anger Anders Olsson och Per Olsson.

 

På en Färnebokarta från 1664 syns tre gårdar. Enligt en storskifteskarta från 1774 låg fyra bondgårdar samlade i Hamre: Norrgården, Sörgården, Uddas och Erk-Ers. En uflyttning av gårdarna gjordes under senare hälften av 1800-talet. (Se karta till höger). Norrgården betecknas som A och efter skiftet som Nr 1. Förutom dessa fyra gårdar fanns 40-50 andra byggnader.

 

På Hamrenäset fanns ungefär 20 ha åker. Förutom åkerbruk och ängsskötsel längs älven och öar och holmar ägnade Hamreborna sig åt fiske. Ur storskifteshandlingarna: "Fiske, brukas med Ryssjor, Not och Nät i älfen till husbehof, och fångas Gäddor, Abbor, Mört, Sik och ringa Braxen".

 

I slutet av 1800-talet kom Hamre att hamna under Gysinge bruk. Första gården, Uddas, såldes 1873. Norrgården såldes1890, Erk-Ers 1891 och Sörgården 1896. En del bönder blev landbönder, andra flyttade. 1905 övergick byns marker till Korsnäsbolaget och de sista åren beboddes Hamre av Korsnäs-arbetare med familjer. Under 1920- och 30-talen revs de sista av byns hus.

 

Idag finns enbart en byggnad kvar. Det är fd bagarstugan till Sörgården. Det finns även över 20 grund kvar, däribland två källare med valv av slaggsten. Men området är mycket svårforcerat på grund av den täta skogen.

 

 

Klicka på bilderna för att se en stor version

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se