Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

Norrgårdens historia börjar med familjen Lars Jonsson 1777 och husets berättelse är även en historia om en by som försvann.

 

Byn Hamre

Norrgården

Familjerna

 

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se