Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

Tack vare att Nordiska museet år 1920 gjorde inventeringar i Dalälvsbygden ("Bergslagsexpedition) vet vi hur Norrgården såg ut när den var belägen i Hamre. Byn var då obebodd med rester av tre gårdsanläggningar. Nordiska museet undersökte och ritade upp två gårdar i Hamre: u Norrgården och Sörgården.

 

Arkivmaterialet visar tydligt mängden av gårdar vid en 1800-talsgård. Flera grund verkar vara äldre än de andra och har tillhört äldre gårdstomter. Gårdarna var rikt dekorerade med målade paneler, taklister och vävda tapeter med måleri.

 

Norrgården bestod av

  1. Stuga i två våningar. Till det yttre i huvudsak Sörgårdens. Kök. Nystu med målade tapeter med blomstermotiv. På öppna spiselns kappa en blindklocka, urtavla, av puts på trä. Förstuga. Kammare. På övervåningen övre förstuga, två rum med målad dekoration resp tryckta tapeter.
  2. Tvåvåningsbod och källarstuga. Närmast älven troligen matbod. Övervåningens kamrar troligen för sommarbruk.
  3. Stuglänga med brygghus, bagarstuga och kammare.
  4. Källare
  5. Vedbod
  6. Stall och portlider med "höstall"

 

Söder om gården: Ladugård, svinhus med avträde, fårhus med hölada och lider, loge och hölada. Nr 11 och 12 är brunnar.

 

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se