Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

Tack vare en äldre artikel i Arbetarbladet vet vi hur det kom sig att Norrgården idag finns i Sandviken:

 

Johan Törnwall kom 1918 till Sandviken som ingenjör på järnverket. Han var mycket intresserad av skog och mark och 1928 träffade han under sina turer i bygderna på en gammal gård i Österfärnebo. Johan köpte gården och avtalade med en gammal timmerman att sätta upp gården på tomten i Sandviken. Enligt en artikel i Arbetarbladet skedde detta med "all den pietet som ägaren och timmermannen vore mäktiga". Ingenting fick ändras, och allt som genom rivningsarbetet blev skadat, återställdes i sitt ursprunliga skick

 

 

Det skulle det inte finnas någon tapet. I ett par av rummen kläddes väggarna med papp som målades. Men för övrigt var stockarna synliga och målades med en matt, ljusgrå färg. Det enda moderna var det elektriska ljuset och radion.

 

Johan Törnwall älskade allt gammalt och enligt artikeln förvandlade han sitt hem till en gammelgård. Han samlade ett bohag "som skulle få museimännen att gnugga händerna av förtjusning". Föremålen kom från de mest skilda ställen och ofta hade det varit ett helt äventyr att få fatt på dem.

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se