Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

I trädgården står ett härbre som ursprungligen kommer från Älvdalen. Enligt den gamla artikeln i Arbetarbladet lät Johan Törnwall ett par dalkarlar köra ner det till Sandviken med lastbil. En del stockar klarade inte frakten men "hr Törnwall har med stor tålmodighet och omsorg lappat ihop skavankerna".

 

Ett härbre är "ett fristående mindre förrådshus eller visthus för förvaring av livsmedel, kläder och diverse redskap, sommartid ofta använt som sovkammare". För mer information om härbren gå till Härbre - Wikipedia

Vårt härbre har de senaste åren använts som förråd. Sommaren 2013 påbörjade vi en uppfräschning inomhus. Tanken är att vi sedan ska använda härbret som en gäststuga. Och varför inte bjuda in till en myskväll med god mat och levande ljus? Utanför härbret finns möjlighet att göra ett utekök med grillmöjligheter.

 

Finns många idéer.....

 

 

Vindflöjeln på vårt härbre.

Utanför vårt härbre finns detta kvarnstens-bord.

Inspirationsbild för kommande projekt

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se