Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

Hösten 2010 påbörjade vi husets renovering och efter nio månaders arbete kunde vi äntligen flytta in. Då hade vi tillbringat all ledig tid till att snickra och måla. Benny ansvarade för allt byggande och Solveig tog hand om all målning. För allt annat arbete med el, VVS , värme, takbyte etc anlitades hantverkare. För att få en inblick i vårt arbete presenterar vi på föjande sidor några av husets rum.

 

 

Norrgårdens nya familj:

Benny & Solveig Söderlund

med barnen Pontus, Oscar och Maja

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se