Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

När vi köpte huset medföljde alla gamla handlingar. Bland annat köpekontrakt och ritningar.

 

Bland dessa handlingar finns en ritning på en klockstapel som en gång tydligen var uppsatt i trädgården. Exakt var vet vi inte.

 

Den stora gjutjärnsklockan finns också kvar . Klockan är antagligen en så kallad vällingklocka.

 

Enligt Wikipedia användes en vällingklocka på större gårdar för att sammankalla gårdsfolket till måltider vid arbetsdagens början och slut. Ofta placerades vällningklockan synligt ovanför en gavel på ett hus eller lada och kunde dekoreras med bilder och gårdens namn. Vällingklockan var ett populärt gårdsattribut mot slutet av 1800-talet.

 

Eftersom vi har både har en ritning och en klocka så planerar vi att så småningom återuppbygga klocktornet. Alternativet är att placera klockan på ett av våra hus så som bilden till höger.

 

Vill du veta mer om vällingklockor gå till Vällingklockans vänner

Exempel på vällingklocka

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se