Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

1928 var hustomten betydligt mindre än den är idag. Familjen Törnvall utökade tomten genom att köpa till de två intilliggande tomterna. Idag är tomten ca 2000 kvm. Men det finns restriktioner på vad vi får bebygga på grund av att det finns både en vattenledning och en avloppsledning tvärs över tomten på fram- och baksida.

 

Tidigare ägare har med kreativitet och fantasi byggt upp husets trädgård . När vi köpte huset upptäckte vi nya saker i trädgården varje dag. Stenskulpturer, kvarnstenar, stendamm, växter mm. Men allt har med åren blivit övervuxet och det är ett stort arbete att återställa allt till den trädgård det en gång var.

 

Första sommaren ägande vi tiden till att rensa och försöka få en uppfattning om tomtgränser, stenmurar etc. För varje säsong har vi sedan tagit ett litet steg framåt. Sommaren 2013 har vi efter mycket grävande och rensning fått till en uteplats och gräsytor på framsidan.

 

 

2013 påbörjade vi även arbetet med att försöka få en fungerande trädgård på baksidan. Det som en gång var flera grönsaksland i olika etager och stora områden med bärbuskar har med åren blivit en vildvuxen skog. Det första steget var att hitta någon som med varsam hand kunde fälla våra tallar. Emil Johansson, Trädfällning Sandviken, fixade detta med precision. Över 20 träd blev fällda och solstrålarna kan nu leta sig fram.

 

I sommar, 2014, är det "bara" resten kvar att göra! Markberedning, gräsmatta, fiskdamm, plantera fruktträd, perenner, utekök vid herbret......Vi har även köpt en gammal timmerstomme som ska monteras upp och bli vårt kommande verkstad och förråd.

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se