Huset Norrgården

Från 1700-talet till nu

År 2010 blev vi lyckliga ägare till ett hus på Kyrkåsen i Sandviken. Trots att vi visste att ett hårt arbete väntade tvekade vi inte eftersom detta var ett hus vi länge hade letat efter. Hösten 2010 påbörjade arbetet med den omfattande renoveringen och sommaren 2011 flyttade vi in.

 

Eftersom huset byggdes på 1700-talet har det en lång historia bakom sig. Johan Törnwall som på 1920-talet lät flytta huset från Österfärnebo till Sandviken har sparat alla viktiga dokument när det gäller köpekontrakt, fakta om husets ursprung etc. Och bomärket som finns kvar på huset visar att huset från början var Hamre nr 1, Norrgården.

För att få veta mer om historiens vingslag har vi börjat forska i

gamla kyrkböcker, handlingar och artiklar. Vi har även haft kontakt med Österfärnebo hembygdsförening. Norrgårdens historia börjar med familjen Lars Jonsson 1777 och husets berättelse är även en historia om en by som försvann.

 

Copyright © Huset Norrgården info@husetnorrgarden.se